Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2022 z dne 27. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2022 z dne 27. 9. 2022

Kazalo

2905. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij, stran 8488.

  
Na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij 
1. člen 
V Pravilniku o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/18) se v 7. členu v prvem odstavku:
– v 1., 2. in 3. točki besedilo »za nevarnost« nadomesti z besedilom »o nevarnosti«;
– 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. Razred skladiščenja 3: Vnetljive tekočine, razvrščene in označene s stavki o nevarnosti H206, H207, H208, H224, H225, H226.«;
– v 5. točki beseda »Razreda« nadomesti z besedo »Razred«, besedilo »za nevarnost« pa z besedilom »o nevarnosti«;
– 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. Razred skladiščenja 4.1 B: Vnetljive trdne kemikalije, razvrščene in označene s stavki o nevarnosti H206, H207, H208, H228.«;
– v 7., 8., 9., 10., 11. in 16. točki besedilo »za nevarnost« nadomesti z besedilom »o nevarnosti«.
2. člen 
V 13. členu se v prvem, drugem in petem odstavku besedilo »za nevarnost« nadomesti z besedilom »o nevarnosti«.
3. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
V Prilogi 2 se v Opombah k tabeli v 2. točki v prvi alineji ter v 3. točki v prvi in peti alineji za besedo »stavkom« doda beseda »o«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-177/2022
Ljubljana, dne 20. septembra 2022
EVA 2022-2711-0091
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti