Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

2814. Uredba o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, stran 8373.

  
Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov 
1. člen 
V Uredbi o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 84/22) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-95), dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: dizel) in ekstra lahko kurilno olje (v nadaljnjem besedilu: KOEL).«.
2. člen 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za NMB-95, dizel in KOEL se določi z naslednjim izračunom:
Slika 1
pri čemer je:
Pt:
modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
ρ:
gostota naftnega derivata (za NMB-95 0,755 kg/l, za dizel in KOEL 0,845 kg/l);
r:
članarina Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v eurih/l, ki jo na podlagi 21.b člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) z uredbo določi Vlada Republike Slovenije;
M: 
marža distributerjev, določena v skladu z 9. členom te uredbe;
i: 
dnevni podatek; i = 1, 2, 3, …, n;
t:
14-dnevni interval tekočega obdobja;
n:
n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje (dejansko je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij);
e: 
1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke Slovenije);
CIFMedH: 
PLATTS kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono po viru: Platt's European Marketscan pod rubriko »Mediteranean Cargoes CIF Med (Genova/Lavera)«), pri čemer se za KOEL uporabijo kotacije Prem Unl 10 ppm.«.
3. člen 
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najvišja dovoljena višina marže znaša za dizel 0,0983 eura/liter, za NMB-95 0,0994 eura/liter in za KOEL 0,08 eura/liter.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati 13. septembra 2022.
Št. 00704-321/2022
Ljubljana, dne 9. septembra 2022
EVA 2022-2130-0026
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti