Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022

Kazalo

2754. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni, stran 8298.

  
Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 18. redni seji dne 25. 8. 2022 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni 
1. člen 
Cena programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Enoti vrtec Dobje znašajo mesečno na otroka za:
– dnevni program za otroke oddelka prvega starostnega obdobja 521,35 EUR;
– dnevni program za otroke homogenega oddelka prvega starostnega obdobja 521,35 EUR;
– dnevni program za otroke heterogenega oddelka drugega starostnega obdobja 455,04 EUR;
– dnevni program za otroke kombiniranega oddelka 455,04 EUR.
V primeru odsotnosti otrok iz vrtca zaradi bolezni, neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, krije Občina Dobje 50 % vrednosti zneska programa, določenega staršem z odločbo o višini plačila programov vrtca (brez prehrane).
Vrtec Dobje, katerega ustanoviteljica je Občina Dobje, mora pred vključitvijo otroka s posebnimi potrebami v redni program vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega otroka obvestiti občinsko upravo Občine Dobje.
2. člen 
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 45 EUR mesečno oziroma 2,25 EUR na dan. Staršem, ki do 8.00 ure obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se zniža cena programa za stroške neporabljenih živil z istim dnem.
Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.
3. člen 
Starši, ki do izteka poslovnega časa vrtca (do 16.30) ne odpeljejo otroka iz vrtca, plačajo za vsako začeto uro neopravičene zamude 10,00 EUR. Znesek starši poravnajo skupaj z zneskom na položnici.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V veljavo in uporabo stopi 1. 9. 2022. Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati in se uporabljati sklep št. 602-0004/2021 z dne 19. 8. 2021.
Št. 602-0003/2022
Dobje, dne 25. avgusta 2022
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost