Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2022 z dne 30. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2022 z dne 30. 8. 2022

Kazalo

2728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 8178.

  
Na podlagi tretjega odstavka 37. člena in za izvrševanje 38. in 114. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
1. člen
V Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14, 60/15, 82/18 in 90/21) se v 3. členu v tretjem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Višina dodatka za aktivnost se določi v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: katalog) iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: zakon) in ne more biti višja kot 4,00 eure na uro dejanske prisotnosti.«.
2. člen 
V 4. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za izračun razdalje se uporablja spletni iskalnik Google Zemljevidi.«.
3. člen 
V 15. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pogodba iz prejšnjega odstavka se lahko podpiše tudi elektronsko, prek enotnega informacijskega sistema zavoda, brez elektronskega podpisa, enakovrednega lastnoročnemu podpisu.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-20/2022
Ljubljana, dne 23. avgusta 2022
EVA 2022-2611-0053
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost