Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2022 z dne 20. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2022 z dne 20. 7. 2022

Kazalo

2459. Odlok o ustanovitvi Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, stran 7416.

  
Na podlagi 5. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS, št. 204/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije 
1. člen 
S tem odlokom se za zagotovitev oblikovanja in izvajanja politike napotitve oseb iz Republike Slovenije v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije v skladu z zunanjepolitičnimi interesi in političnimi interesi Republike Slovenije ustanovi Medresorska komisija za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (v nadaljnjem besedilu: medresorska komisija).
2. člen 
(1) Medresorsko komisijo sestavljajo predstavniki teh državnih organov:
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ki predseduje medresorski komisiji,
– ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,
– ministrstva, pristojnega za obrambo,
– ministrstva, pristojnega za pravosodje,
– ministrstva, pristojnega za finance,
– ministrstva, pristojnega za kulturo,
– ministrstva, pristojnega za zdravje,
– ministrstva, pristojnega za okolje in prostor,
– ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport,
– ministrstva, pristojnega za javno upravo,
– ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– ministrstva, pristojnega za infrastrukturo,
– Vrhovnega državnega tožilstva,
– Vrhovnega sodišča,
– Sodnega sveta,
– Generalnega sekretariata vlade,
– organa, pristojnega za digitalno preobrazbo,
– organa, pristojnega za informacijsko varnost,
– organa, pristojnega za oskrbo in integracijo migrantov,
– Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke.
(2) Predstavnike iz prejšnjega odstavka lahko pri delu medresorske komisije nadomeščajo namestniki.
3. člen 
Medresorska komisija ima te naloge:
– oblikuje politiko napotitve oseb iz Republike Slovenije v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije in skrbi za njeno izvajanje,
– spremlja in pripravlja stališča do dejavnosti na področju civilnega kriznega upravljanja v delu, ki se nanaša na napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije,
– dejavno sodeluje na srečanjih predstavnikov mednarodnih organizacij, v njihovih delovnih telesih in na tematskih konferencah z vsebinskega področja napotitev,
– koordinira usposabljanje kandidatov za napotitev v okviru nacionalnih izobraževalnih programov, v okviru mednarodnih organizacij ali v dvostranskih pobudah,
– sodeluje pri pripravi programov usposabljanja kandidatov za napotitev,
– sodeluje pri organizaciji različnih dogodkov mednarodnih organizacij in dvostranskih pobud v Sloveniji,
– sprejema stališča glede zastopanosti slovenskega civilnega osebja v mednarodnih civilnih misijah in mednarodnih organizacijah,
– oblikuje načrt napotitev civilnih oseb iz Republike Slovenije in skrbi za predstavitev načrta v javnosti.
4. člen 
(1) Organizacijo dela in administrativno-tehnično podporo medresorske komisije opravlja ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(2) Pravice in dolžnosti predstavnikov državnih organov in njihovih namestnikov ureja poslovnik medresorske komisije za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije, ki ga sprejme medresorska komisija.
5. člen 
Predstavniki državnih organov v medresorski komisiji delo opravljajo v okviru rednih delovnih obveznosti.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Vlada imenuje predstavnike državnih organov v medresorsko komisijo v 14 dneh od uveljavitve tega odloka.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS, št. 58/20), uporablja pa se do imenovanja predstavnikov državnih organov v medresorsko komisijo.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-241/2022
Ljubljana, dne 14. julija 2022
EVA 2022-1811-0047
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost