Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2022 z dne 30. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2022 z dne 30. 5. 2022

Kazalo

1763. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje, stran 5580.

  
Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje 
1. člen 
V Uredbi o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08 in 46/14 – ZON-C) se v 6. členu v 1. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– naravni vrednoti Ljubljanica (ident. št. 167 – reka Ljubljanica dolvodno od Vrhnike) in Bistra (ident. št. 7821 – desni pritok Ljubljanice na Ljubljanskem barju) se določita za Naravni spomenik Ljubljanica;«.
2. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedo »objektov« doda besedilo »zunaj naselij in območij posamične poselitve«.
3. člen 
V 12. členu se v drugem odstavku v četrti alineji beseda »in« nadomesti z besedo »do«.
4. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku 13. točka spremeni tako, da se glasi:
»13. graditi objektov, razen vzdrževanja, manjše rekonstrukcije in rekonstrukcije zgrajenih objektov ter nadomestnih gradenj ali odstranitev objektov ter vzdrževalnih del v javno korist na avtocestnih mostovih v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste.«.
V drugem odstavku se v 4. točki besedilo »prvega odstavka prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »prejšnjega odstavka«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. junija 2022.
Št. 00704-199/2022
Ljubljana, dne 30. maja 2022
EVA 2022-2550-0040
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti