Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1607. Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 5204.

  
Za izvrševanje prvega odstavka 4. člena in prvega odstavka 9. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 določa uporaba zaščitne maske v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ter obvezna razkuževanje rok in prezračevanje prostorov.
II. UPORABA ZAŠČITNE MASKE 
2. člen 
Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, razen v lekarnah, in izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.
3. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen uporaba zaščitne maske ni obvezna za:
– otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
– osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena.
(2) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti.
(3) Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.
III. RAZKUŽEVANJE ROK IN PREZRAČEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV TER UPOŠTEVANJE PRIPOROČIL IN NAVODIL NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE 
4. člen 
(1) Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.
(2) Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.
(3) Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijo namestitev dozatorjev za razkuževanje rok. Namestitev iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.
(4) V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, namestitev iz prejšnjega odstavka zagotovijo lastniki večstanovanjskih stavb.
(5) Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).
5. člen 
(1) Pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih je treba upoštevati priporočila NIJZ v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(2) Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 je treba ravnati v skladu z navodili NIJZ.
(3) Če je v skladu s predpisom, ki ureja mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2, oseba napotena na testiranje s testom na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrim antigenskim testom, se ga mora udeležiti, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila NIJZ.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22, 29/22, 37/22, 51/22, 60/22 – odl. US in 61/22).
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-190/2022
Ljubljana, dne 12. maja 2022
EVA 2022-2711-0065
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost