Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2022 z dne 7. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2022 z dne 7. 5. 2022

Kazalo

1467. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 4819.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) ter v zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
1. člen 
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22, 29/22, 37/22, 51/22 in 60/22 – odl. US) se v 3. členu prvi odstavek črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 15 let, razen če ta odlok določa drugače, ter osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji.«.
2. člen 
4. člen se črta.
3. člen 
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalci iz prve alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka morajo na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe iz prvega odstavka 3. člena tega odloka, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravlja z dokazili iz 2. člena tega odloka.
(2) Osebam iz prvega odstavka 3. člena tega odloka, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.«.
4. člen 
V 10. členu v prvem odstavku se besedilo »in drugega« črta.
V drugem odstavku se besedilo »prvega odstavka in« črta, beseda »drugega« pa nadomesti z besedo »prvega«.
5. člen 
V 11. členu se za besedo »dejavnosti« dodata vejica in besedilo »razen v lekarnah,«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-180/2022
Ljubljana, dne 7. maja 2022
EVA 2022-2711-0063
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost