Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2022 z dne 13. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2022 z dne 13. 4. 2022

Kazalo

1082. Odlok o spremembah Odloka začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 3261.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) ter v zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
1. člen 
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22, 29/22 in 37/22) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
S tem odlokom se zaradi preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določajo začasni ukrep v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, pogoji za ustreznost testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) in hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), uporaba testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje), uporaba zaščitne maske v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ter obvezno razkuževanje rok in prezračevanje prostorov.«.
2. člen 
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost v dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti in dejavnostih socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.«.
V drugem odstavku se:
– druga alineja črta;
– v tretji alineji, ki postane druga alineja, v prvem stavku besedilo »prve alineje tega odstavka« nadomesti z besedilom »prejšnje alineje« in črta besedilo »in uporabnikov iz prejšnje alineje«.
3. člen 
V 5. členu se v četrtem odstavku besedilo », razen osebam iz druge alineje drugega odstavka 3. člena tega odloka« črta.
4. člen 
V 10. členu se v drugem odstavku besedilo »tretje alineje« nadomesti z besedilom »druge alineje«.
5. člen 
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »IV. UPORABA ZAŠČITNE MASKE«.
6. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.«.
7. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku:
– črtajo 2., 2.a, 3., 4., 5., 6., 8. in 9. točka;
– na koncu 7. točke, ki postane 2. točka, vejica nadomesti s piko.
V drugem odstavku se črta besedilo », če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-165/2022
Ljubljana, dne 13. aprila 2022
EVA 2022-2711-0055
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti