Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2022 z dne 22. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2022 z dne 22. 3. 2022

Kazalo

784. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, stran 2056.

  
Na podlagi prvega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost 
1. člen 
V Pravilniku o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 56/17, 78/18 in 29/19) se v Prilogi 6, v točki I. Pojasnila v zvezi z vsebino podatkov v obračunu prispevkov za socialno varnost, v opisu polja 130 črta besedilo »do 30 delovnih dni« in v opisu polja 140 črta besedilo »nad 30 delovnih dni«.
2. člen 
V Prilogi 10 se v opisu polja 122 črta besedilo »do 30 delovnih dni« in v polju 140 črta besedilo »nad 30 delovnih dni«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spremenjeni Priloga 6 in Priloga 10 pravilnika pa se uporabljata za obračunska obdobja od 1. marca 2022 dalje za obračune, predložene po uveljavitvi tega pravilnika.
Do začetka uporabe spremenjenih Priloge 6 in Priloge 10 pravilnika se uporabljata Priloga 6 in Priloga 10 Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 56/17, 78/18 in 29/19).
Št. 007-229/2022/10
Ljubljana, dne 14. marca 2022
EVA 2022-1611-0036
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost