Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2022 z dne 17. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2022 z dne 17. 3. 2022

Kazalo

714. Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme, stran 1905.

  
Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 10/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Urad Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme (v nadaljnjem besedilu: urad), ki opravlja naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
2. člen 
Urad opravlja naslednje naloge:
1. spremlja in analizira cene medicinskih pripomočkov in medicinske opreme v primerljivih državah članicah Evropske unije;
2. vzpostavi in upravlja enotni informacijski sistem »centralna cenovna evidenca« na področju javnega naročanja medicinskih pripomočkov in medicinske opreme;
3. na podlagi podatkov centralne cenovne evidence sproti objavlja referenčno ceno za medicinske pripomočke in medicinsko opremo, najmanj pa vsakih šest mesecev;
4. pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte s področja centralne cenovne evidence medicinskih pripomočkov in medicinske opreme, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije in skladov Evropske unije;
5. v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami pripravlja strateške državne dokumente in politike s področja centralne cenovne evidence medicinskih pripomočkov in medicinske opreme ter usklajuje in nadzira njihovo izvajanje;
6. usklajuje in pripravlja ukrepe zdravstvenih ustanov na državni ravni s področja cenovne politike medicinskih pripomočkov in medicinske opreme ter spremlja in usklajuje njihovo izvajanje;
7. pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami;
8. spremlja cenovno politiko medicinskih pripomočkov in medicinske opreme drugih držav, vzpostavlja sodelovanje s podobnimi institucijami v državah članicah Evropske unije in drugih državah ter predlaga Vladi Republike Slovenije ustrezne ukrepe za izboljšanje cenovne politike medicinskih pripomočkov in medicinske opreme v Republiki Sloveniji.
3. člen 
(1) Urad vodi direktor.
(2) Direktorja urada imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Direktor urada je za svoje delo in delo urada odgovoren generalnemu sekretarju vlade.
4. člen 
(1) Direktor urada ima namestnika, ki mu pomaga pri vodenju urada in opravlja najzahtevnejše strokovne naloge na področjih, ki jih določi direktor urada.
(2) Namestnika imenuje in razrešuje direktor urada.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v uradu sprejme direktor urada v petnajstih dneh po imenovanju in ga pošlje vladi v soglasje.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-5/2022
Ljubljana, dne 17. marca 2022
EVA 2022-1511-0001
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti