Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2022 z dne 31. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2022 z dne 31. 1. 2022

Kazalo

209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 579.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) in v zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22 in 8/22) se v 2. členu v prvem odstavku:
– v 4. točki za besedilom »PCR,« doda besedilo »ali testa HAG,«;
– v 5. točki za besedo »PCR« doda besedilo »ali testa HAG«;
– v 6. točki za besedo »PCR« doda besedilo »ali testa HAG«.
2. člen
V 6. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če je v skladu s predpisom, ki ureja mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2, oseba napotena na testiranje s testom PCR, se ga mora udeležiti, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.«.
3. člen
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru pozitivnega rezultata testiranja s testom HAG za samotestiranje se mora testirana oseba najpozneje v 24 urah po odvzemu brisa s testom HAG za samotestiranje udeležiti testiranja s testom HAG, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru negativnega rezultata testiranja s testom HAG iz prejšnjega odstavka se mora oseba z znaki okužbe dihal, ki so prisotni 72 ur od odvzema brisa s testom HAG iz prejšnjega odstavka, udeležiti ponovnega testiranja s testom HAG najpozneje v 24 urah po izteku 72 ur.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
4. člen
V 11. členu se v prvem odstavku besedilo »kirurške maske ali maske tipa FFP2« nadomesti z besedilom »kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen
Ta odlok začne veljati 1. februarja 2022.
Št. 00704-39/2022
Ljubljana, dne 31. januarja 2022
EVA 2022-2711-0008
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti