Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2022 z dne 12. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2022 z dne 12. 1. 2022

Kazalo

58. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, stran 142.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje papirne in papirno predelovalne industrije
in
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
ter
kot predstavnika delavcev:
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
in
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
A N E K S   Š T .   5 
h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 110/13, 52/16, 4/18, 2/19, 168/20)
1. člen 
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za papirno in papirno- predelovalno dejavnost se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred, določeni v Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, od 1. januarja 2022 znašajo:
I. 
tarifni razred
521,12 €
II. 
tarifni razred
591,43 €
III. 
tarifni razred 
661,88 €
IV. 
tarifni razred
732,23 €
V. 
tarifni razred
855,78 €
VI./1 
tarifni razred
1091,84 €
VI./2 
tarifni razred
1290,36 €
VII. 
tarifni razred
1637,79 €
VIII. 
tarifni razred
1885,94 €«
2. člen 
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-predelovalno dejavnost se prvi odstavek 3. točke spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stroški prehrane
Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini 4,70 EUR.
Delavcu, ki je upravičen do dodatnega povračila stroška prehrane, za vsako uro dela nad 8 ur pripada znesek 0,5875 EUR.«
3. člen 
Druge določbe Kolektivne pogodbe za papirno in papirno- predelovalno dejavnost ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2022.
Ljubljana, dne 21. decembra 2021
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje papirne 
in papirno-predelovalne industrije 
predsednik Upravnega odbora 
Leopold Povše 
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za les in papir 
predsednik 
Bogdan Božac 
 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Jakob Počivavšek 
 
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije 
predsednica 
Nives Hrovat 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 3. 1. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005-42 o tem, da je Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 9/15.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti