Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

53. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 139.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) in v zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
1. člen 
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21 in 201/21) se naslov VI.A poglavja spremeni tako, da se glasi:
»VI.A OBRATOVANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV IN IZVAJANJE JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE«. 
2. člen 
Za 14.a členom se doda nov, 14.b člen, ki se glasi:
»14.b člen 
(1) Izvajanje prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, ki se opravlja kot javni linijski prevoz, posebni linijski prevoz, stalni izvenlinijski prevoz, občasni prevoz, avtotaksi prevoz in kot posebna oblika prevoza ter prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu, se izvaja v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
(2) Uporaba javnega prevoza potnikov iz prejšnjega odstavka je dovoljena osebam, ki izvajalcu predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT iz 2. in 3. člena tega odloka.
(3) Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. V avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča. Razdalja med potniki na stojiščih mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena.
(4) Pri prevozih potnikov iz prejšnjega odstavka se vstopa pri sprednjih vratih, preostala vrata avtobusa so namenjena izključno izstopu potnikov.
(5) V javnem prevozu oseb v železniškem prometu je število potnikov omejeno na število sedišč. V potniških vagonih, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča. Razdalja med potniki na stojiščih mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena.
(6) Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža (kategorija M1), je lahko največ šest potnikov, pri čemer mora biti sedež desno od voznika prost.
(7) V javnem prevozu potnikov iz prvega odstavka tega člena je obvezna uporaba zaščitne maske, razen za osebe iz 1. in 7. točke prvega odstavka 12. člena tega odloka.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati 10. januarja 2022.
Št. 00704-7/2022
Ljubljana, dne 7. januarja 2022
EVA 2021-2711-0236
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti