Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021

Kazalo

1784. Popravek Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021, stran 5031.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10-odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US; v nadaljevanju: ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) izdajam
P O P R A V E K 
Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021 
1. člen 
Pri objavi Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/21, dne 23. 4. 2021, se spremeni 13. člen in se po novem glasi:
»V proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021 je predviden najem dolgoročnega kredita pri poslovni banki, v višini 590.000 EUR za projekt Izgradnja 4 oddelčnega prizidka k vrtcu Sonček z ureditvijo zunanjega igrišča, v višini 500.000 EUR in za projekt JP 888090 odsek 888091 Čakova–Blaguš (Vok), v višini 90.000 EUR.«
Št. 410-0001/2020
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost