Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2021 z dne 7. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2021 z dne 7. 1. 2021

Kazalo

15. Popravek Sklepa o ceni opravljanja storitev javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 14.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 112/05, 102/07, 109/09, 38/10), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) izdajam
P O P R A V E K 
Sklepa o ceni opravljanja storitev javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
1. člen
V Sklepu o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 202/20 z dne 30. 12. 2020 se točka I. spremeni tako, da se glasi:
»Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 1,0660 €/m3
2. člen 
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021.
Št. 032-01/2018-14. redna
Bovec, dne 5. januarja 2021
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost