Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2021 z dne 29. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2021 z dne 29. 7. 2021

Kazalo

20. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Finske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb (BPVFISZN), stran 74.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Finske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb (BPVFISZN) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Finske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb (BPVFISZN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2021.
Št. 003-02-3/2021-154
Ljubljana, dne 21. julija 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FINSKE O PRENEHANJU VELJAVNOSTI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FINSKE O SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB (BPVFISZN) 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Finske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb, sklenjen z izmenjavo not 10. septembra 2020.
2. člen 
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
PC0TMWLC-9
VERBAL NOTE 
The Ministry for Foreign Affairs of Finland presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia and has the honour to propose that
the Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Slovenia on the Promotion and Protection of Investments, signed on 1 June 1998 in Helsinki shall be terminated.
For greater certainty, the Parties to the said Agreement agree that Article 12.3, which extends the protection of investments made prior to the date of termination, shall also be terminated and shall not produce any legal effects provided in the said Article.
The Ministry for Foreign Affairs of Finland proposes that in case the Government of the Republic of Slovenia accepts the above mentioned proposal, this note together with the reply note from the Government of the Republic of Slovenia shall constitute a termination agreement.
The termination agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which the Contracting Parties have notified each other that the legal requirements for the entry into force of this agreement have been fulfilled.
The Ministry for Foreign Affairs of Finland avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia the assurances of its highest consideration.
Helsinki, 29 July 2020
The Ministry of Foreign Affairs of Slovenia
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of Finland and has the honour to confirm the receipt of the Ministry's note No. PC0TMWLC-9 of 29 July 2020 stating the following:
"The Ministry for Foreign Affairs of Finland presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia and has the honour to propose that
The Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Slovenia on the Promotion and Protection of Investments, signed on 1 June 1998 in Helsinki shall be terminated.
For greater certainty, the Parties to the said Agreement agree that Article 12.3, which extends the protection of investments made prior to the date of termination, shall also be terminated and shall not produce any legal effects provided in the said Article.
The Ministry for Foreign Affairs of Finland proposes that in case the Government of the Republic of Slovenia accepts the above mentioned proposal, this note together with the reply note from the Government of the Republic of Slovenia shall constitute a termination agreement.
The termination agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which the Contracting Parties have notified each other that the legal requirements for the entry into force of this agreement have been fulfilled."
The Government of the Republic of Slovenia accepts the above mentioned proposal, so that the above mentioned Ministry's note and this note in reply constitute the termination agreement, which shall enter into force on the thirtieth day after the date on which the Contracting Parties have notified each other that the legal requirements for the entry into force of the termination agreement have been fulfilled.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry for Foreign Affairs of Finland the assurances of its highest consideration.
Ljubljana, 10 September 2020
The Ministry of Foreign Affairs of Finland
HELSINKI
PC0TMWLC-9
VERBALNA NOTA 
Ministrstvo za zunanje zadeve Finske izraža svoje odlično spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast predlagati, da
Sporazum med Vlado Republike Finske in Vlado Republike Slovenije o spodbujanju in zaščiti naložb, ki je bil podpisan v Helsinkih, 1. junija 1998, preneha veljati.
Pojasniti je treba, da se pogodbenici omenjenega sporazuma strinjata, da preneha veljati tudi člen 12.3 o podaljšanju zaščite za naložbe, ki so bile izvedene pred datumom prenehanja veljavnosti sporazuma, in zato nima nobenih pravnih učinkov, ki jih določa omenjeni člen.
Ministrstvo za zunanje zadeve Finske predlaga, da ta nota in nota Vlade Republike Slovenije v odgovor nanjo, če se Vlada Republike Slovenije strinja z omenjenim predlogom, sestavljata ta sporazum o prenehanju veljavnosti.
Sporazum o prenehanju veljavnosti sporazuma začne veljati trideseti dan po datumu prejema obvestila, s katerim se pogodbenici uradno obvestita, da so izpolnjene pravne zahteve za začetek veljavnosti tega sporazuma.
Ministrstvo za zunanje zadeve Finske izkorišča to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ponovno izrazi svoje odlično spoštovanje.
Helsinki, 29. julija 2020
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje odlično spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Finske in ima čast potrditi prejem note ministrstva št. PC0TMWLC-9 z dne 29. julija 2020, ki obvešča o naslednjem:
»Ministrstvo za zunanje zadeve Finske izraža svoje odlično spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast predlagati, da
Sporazum med Vlado Republike Finske in Vlado Republike Slovenije o spodbujanju in zaščiti naložb, ki je bil podpisan v Helsinkih, 1. junija 1998, preneha veljati.
Pojasniti je treba, da se pogodbenici omenjenega sporazuma strinjata, da preneha veljati tudi člen 12.3 o podaljšanju zaščite za naložbe, ki so bile izvedene pred datumom prenehanja veljavnosti sporazuma, in zato nima nobenih pravnih učinkov, ki jih določa omenjeni člen.
Ministrstvo za zunanje zadeve Finske predlaga, da ta nota in nota Vlade Republike Slovenije v odgovor nanjo, če se Vlada Republike Slovenije strinja z omenjenim predlogom, sestavljata sporazum o prenehanju veljavnosti.
Sporazum o prenehanju veljavnosti sporazuma začne veljati trideseti dan po datumu prejema obvestila, s katerim se pogodbenici uradno obvestita, da so izpolnjene pravne zahteve za začetek veljavnosti tega sporazuma.«
Vlada Republike Slovenije se strinja z omenjenim predlogom in tako zgoraj navedena nota ministrstva in ta nota v odgovor nanjo sestavljata sporazum o prenehanju veljavnosti sporazuma, ki začne veljati trideseti dan po datumu prejema obvestila, s katerim se pogodbenici uradno obvestita, da so izpolnjene pravne zahteve za začetek veljavnosti sporazuma o prenehanju veljavnosti sporazuma.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Finske ponovno izrazi svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, 10. september 2020
Ministrstvo za zunanje zadeve Finske
HELSINKI
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 410-01/21-2/9
Ljubljana, dne 13. julija 2021
EPA 1895-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost