Uradni list

Številka 208
Uradni list RS, št. 208/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 208/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4392. Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, stran 13573.

  
Za izvrševanje 11. točke prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19 in 196/21 – ZDOsk) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu 
1. člen 
S tem odlokom se kot začasni ukrep zaradi izbruha COVID-19 določa seznam blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, ki je oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) pri uvozu, na podlagi 74. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L št. 324 z dne 10. 12. 2009, str. 23) in v zvezi s Sklepom Evropske komisije z dne 22. 12. 2021 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022 (UL L št. 464 z dne 28. 12. 2021, str. 11).
2. člen 
Blago, ki je oproščeno uvoznih dajatev in DDV pri uvozu, je določeno na seznamu, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka. Za razvrstitev blaga s seznama se uporabljajo tarifne oznake iz kombinirane nomenklature carinske tarife iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1832 z dne 12. oktobra 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 385 z dne 29. 10. 2021, str. 1).
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 30. junija 2022.
Št. 00712-50/2021
Ljubljana, dne 30. decembra 2021
EVA 2021-1611-0106
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost