Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021

Kazalo

3895. Navodilo za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic, stran 12124.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter sedmega odstavka 14. člena Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 184/21) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O 
za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic 
1. člen
(vsebina navodila) 
To navodilo podrobneje določa metodologijo za izračun kazalnikov, ki jih banke in hranilnice (v nadaljnjem besedilu: banka) prikažejo v letnem poročilu.
2. člen
(metodologija za izračun kazalnikov) 
(1) Metodologija za izračun kazalnikov poslovanja iz četrtega odstavka 14. člena Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 184/21) temelji na vsebinski opredelitvi postavk, šifrantov in vrednostnih podatkov poročila Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (BS1S) in poročila Relacijske tabele alokacije vrednosti zavarovanj (BS1VZ) iz poglavij 2, 3 in 8.3 ter Priloge REKAPITULACIJA k Navodilu za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 195/21; v nadaljnjem besedilu: Navodilo o poročanju MFI).
(2) Metodologija za izračun kazalnikov iz prejšnjega odstavka je Priloga 1 tega navodila.
(3) Uporabljene oznake v metodologiji iz prejšnjega odstavka imajo enak pomen kot oznake iz 13. poglavja Navodila o poročanju MFI.
3. člen
(začetek veljavnosti) 
To navodilo začne veljati 30. decembra 2021.
Ljubljana, dne 29. novembra 2021
Boštjan Vasle 
guverner 

AAA Zlata odličnost