Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021

Kazalo

3894. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, stran 12123.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.) minister za infrastrukturo izdaja
O D R E D B O 
o spremembi in dopolnitvi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11) se v 2. členu v prvem odstavku v prvi in drugi alineji besedilo »do 21. ure« nadomesti z besedilom »do 22. ure«.
2. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku v drugi alineji za dosedanjo 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. nujnih vzdrževalnih del pri rednem vzdrževanju železniške infrastrukture;«.
Dosedanja 6. točka postane 7. točka.
V dosedanji 7. točki, ki postane 8. točka, se za besedo »medijev« doda besedilo »ter elektro agregata«.
Za dosedanjo 8. točko, ki postane 9. točka, se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. prevoza tekočih tehničnih plinov (medicinski kisik, kisik, dušik, argon, ogljikov dioksid, ipd.);«.
Dosedanje 9. do 17. točka postanejo 11. do 19. točka.
Dosedanja 18. točka, ki postane 20. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»20. prevoza mleka na zbirna mesta, z zbirnih mest v mlekarno ter med mlekarnami;«.
Dosedanje 19. do 26. točka postanejo 21. do 28. točka.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-708/2021/15
Ljubljana, dne 29. novembra 2021
EVA 2021-2430-0142
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti