Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021

Kazalo

3893. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznani obrestni meri, stran 12123.

  
Na podlagi petega odstavka 19. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19 in 172/21) in 143. člena v zvezi s petim odstavkom 43. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o priznani obrestni meri 
1. člen 
V Pravilniku o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07 in 123/21) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Variabilni del obrestne mere po posameznih valutah je naslednji:
– za euro – EURIBOR,
– za ameriški dolar – SOFR-USD,
– za japonski jen – TONAR-JPY,
– za britanski funt – SONIA-GBP,
– za švicarski frank – SARON-CHF,
in sicer se uporabljajo obrestne mere, ki so objavljene na finančni platformi sistema Bloomberg, ki kaže referenčne vrednosti medbančnih obrestnih mer, za ročnost 12 mesecev, na prvi delovni dan v mesecu za tekoči mesec za valuto euro – EURIBOR ter za druge valute in pripadajoče referenčne obrestne mere na zadnji delovni dan meseca, upoštevaje nazaj usmerjeno metodologijo izračuna po ISDA protokolu, za tekoči mesec.«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »uporabljajo obrestne mere, ki so objavljene na »Telerata«, na strani 248 za euro in na strani 3750 za druge naštete valute za ustrezne ročnosti oziroma na podobni strani drugega sistema, ki kaže uradne vrednosti medbančnih obrestnih mer za ustrezne ročnosti na prvi delovni dan v mesecu za tekoči mesec« nadomesti z besedilom »uporabljajo obrestne mere, ki so objavljene na finančni platformi sistema Bloomberg, ki kaže referenčne vrednosti medbančnih obrestnih mer za ustrezne ročnosti na prvi delovni dan v mesecu za tekoči mesec za valuto euro – EURIBOR ter za druge valute in pripadajoče referenčne obrestne mere na zadnji delovni dan meseca, upoštevaje nazaj usmerjeno metodologijo izračuna po ISDA protokolu, za tekoči mesec«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 007-1125/2021/9
Ljubljana, dne 10. decembra 2021
EVA 2021-1611-0086
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti