Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021

Kazalo

3891. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Hiša za otroke, stran 12115.

  
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (Uradni list RS, št. 54/21) in 10. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) v zvezi s šestim odstavkom 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Hiša za otroke 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Hiša za otroke (Uradni list RS, št. 121/21) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(ime in sedež zavoda) 
Ime zavoda je Javni zavod Hiša za otroke.
Skrajšano ime zavoda je Hiša za otroke.
Ime zavoda v angleškem jeziku je Public Institution Children´s House.
Skrajšano ime zavoda v angleškem jeziku je Children´s House.
Sedež zavoda je Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-25/2021
Ljubljana, dne 15. decembra 2021
EVA 2021-2030-0054
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost