Uradni list

Številka 193
Uradni list RS, št. 193/2021 z dne 9. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 193/2021 z dne 9. 12. 2021

Kazalo

3817. Odlok o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, stran 12015.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
(vsebina) 
S tem odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določa začasni ukrep pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2. člen 
(odločanje imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije) 
Imenovani zdravnik in zdravstvena komisija odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21 in 159/21) le na podlagi razpoložljive dokumentacije.
3. člen 
(utemeljenost začasnega ukrepa) 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepa iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-105/2021
Ljubljana, dne 9. decembra 2021
EVA 2021-2711-0221
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost