Uradni list

Številka 191
Uradni list RS, št. 191/2021 z dne 6. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 191/2021 z dne 6. 12. 2021

Kazalo

3802. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Škofljica, stran 11626.

  
Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 13. redni seji dne 23. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o določitvi območja predkupne pravice Občine Škofljica 
1. člen 
Ta odlok določa območje predkupne pravice Občine Škofljica (v nadaljevanju: občina) na nepremičninah.
2. člen 
Območje predkupne pravice je prikazano v grafičnem delu izvedbenega akta veljavnega občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica (karta prikaz namenske rabe prostora, karta prikaz gospodarske javne infrastrukture in karta prikaz stanja prostora) v merilu 1:5000 do parcele natančno.
3. člen 
Območje predkupne pravice obsega:
– stavbna zemljišča;
– ureditveno območje naselij;
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– območje za dolgoročni razvoj naselij.
4. člen 
(1) Pri obstoječih oziroma bodočih objektih gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo območja njihovih varovalnih koridorjev, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma drugimi predpisi.
(2) Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni ter vsi tisti, ki so predvideni za komunalno opremljanje območij, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
5. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 44/03, 91/05).
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2021
Škofljica, dne 23. novembra 2021
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina