Uradni list

Številka 190
Uradni list RS, št. 190/2021 z dne 3. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 190/2021 z dne 3. 12. 2021

Kazalo

3798. Odredba o spremembi Odredbe o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco, stran 11617.

  
Na podlagi šestega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o spremembi Odredbe o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco 
1. člen 
V Odredbi o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco (Uradni list RS, št. 16/13) se v 2. členu za 4. točko pika nadomesti z vejico in doda nova, 5. točka, ki se glasi: »5. specialist medicinske biokemije.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-277/2021
Ljubljana, dne 3. decembra 2021
EVA 2021-2711-0200
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost