Uradni list

Številka 190
Uradni list RS, št. 190/2021 z dne 3. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 190/2021 z dne 3. 12. 2021

Kazalo

3795. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 11615.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) ter v zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
1. člen 
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21 in 185/21) se v 2. členu v 4. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;«.
2. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(1) Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti je dovoljeno na odprtih površinah in v zaprtih prostorih pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, uporabljajo zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo kongresno ali sejemsko dejavnost.
(2) Prodaja blaga na sejemski prireditvi na odprtih površinah je dovoljena na način prodaje zunaj prodajaln, kot jo določa zakon, ki ureja trgovino. Prodaja blaga na sejemski prireditvi na odprtih površinah je dovoljena na območju, ki ga ima lokalna skupnost v svojem aktu določenega za prostor, kjer se blago lahko prodaja na tak način.
(3) Odgovorna oseba izvajalca oziroma organizatorja sejemske prireditve mora pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.
(4) Pri sejemski prireditvi na odprtih površinah se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev, z ločenimi vhodi in izhodi. Območje sejemske prireditve na odprtih površinah (samostojna premična stojnica, premične stojnice v nizu ali skupini) mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni mogoč mimo uradnega vhoda.
(5) Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač je dovoljeno samo v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Ob vhodu v lokal ali na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v lokalu ali na prostoru.
(6) Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač na sejemski prireditvi na odprtih površinah (samostojna premična stojnica, premične stojnice v nizu ali skupini) ni dovoljeno.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek je brez omejitev dovoljeno opravljanje dejavnosti tradicionalne priprave in strežbe pečenega kostanja.
(8) Ne glede na peti odstavek tega člena je brez časovne omejitve dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.
(9) Obratovanje gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, ni dovoljeno.«.
3. člen 
Za 14. členom se dodata nova, VI.A poglavje in 14.a člen, ki se glasita:
»VI.A OBRATOVANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV 
14.a člen 
(1) Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
(2) Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu žičniških naprav ob nakupu vozovnice ali na smučišču predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT iz 2. člena tega odloka.
(3) V žičniških napravah za prevoz oseb v zaprtih kabinah je obvezna uporaba zaščitne maske, ki je kirurška maska ali maska tipa FFP2, razen za osebe iz 1. in 7. točke prvega odstavka 12. člena tega odloka.
(4) V zaprtih žičniških napravah se omeji število oseb na 80 % zmogljivosti naprave.
(5) Na odprtih žičniških napravah (sedežnice in vlečnice), kjer sta oba oziroma so vsi sedeži zasedeni, je za uporabnike obvezna uporaba zaščitne maske, ki je kirurška maska ali maska tipa FFP2, razen za osebe iz 1. in 7. točke prvega odstavka 12. člena tega odloka.
(6) Ob vstopanju na oziroma z žičniških naprav morajo uporabniki dosledno spoštovati medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra.
(7) Upravljavci žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog morajo objaviti obvestilo in izvajati preverjanje v skladu z drugim odstavkom 5. člena tega odloka in zavrniti uporabo storitve oziroma udeležbo ali prisotnost v skladu s četrtim odstavkom 5. člena tega odloka.
(8) Če imajo odprte žičniške naprave zaščitne zaslone, morajo biti ti ves čas odprti.
(9) V zaprtih žičniških napravah mora potekati prezračevanje tako, da morajo biti okna kabin ves čas, tudi med vožnjo, odprta.
(10) Upravljavec žičniških naprav mora po zaključku obratovanja v zaprti žičniški napravi očistiti vse površine, s katerimi so bili uporabniki v stiku.
(11) Upravljavec žičniških naprav mora zagotoviti oznake s predpisano medosebno razdaljo 1,5 m, oblikovati kačaste vrste pred vstopom na blagajno ali v oziroma na žičniško napravo in zagotoviti razkuževanje rok v skladu s prvim odstavkom 13. člena tega odloka ob blagajni ter na vstopnih in izstopnih točkah žičniških naprav.
(12) Omejitve iz tretjega odstavka tega člena ne veljajo v primerih zagotavljanja varnosti in reševanja na smučišču v skladu s predpisom, ki ureja varnost na smučišču, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-103/2021
Ljubljana, dne 3. decembra 2021
EVA 2021-2711-0220
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti