Uradni list

Številka 188
Uradni list RS, št. 188/2021 z dne 1. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 188/2021 z dne 1. 12. 2021

Kazalo

3722. Odlok o spremembi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 11487.

  
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 19. člena ter 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21, 144/21, 149/21, 177/21 in 185/21) se 7.a člen spremeni tako, da se glasi:
»7.a člen 
(1) Zaradi zaznanega širjenja različice virusa SARS-CoV-2 z oznako B.1.1.529 se ne glede na prvi odstavek 6. člena tega odloka in prvi odstavek prejšnjega člena v karanteno na domu za deset dni napoti oseba, ki ima prebivališče ali se je v zadnjih 14 dnevih pred vstopom v Republiko Slovenijo zadrževala v eni izmed naslednjih držav:
– Republika Južna Afrika,
– Kraljevina Lesoto,
– Republika Bocvana,
– Republika Zimbabve,
– Republika Mozambik,
– Republika Namibija,
– Kraljevina Esvatini.
(2) Če je oseba iz prejšnjega odstavka tujec brez prebivališča v Republiki Sloveniji, se ji vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(3) Ne glede na peti odstavek 6. člena tega odloka osebe iz prvega odstavka tega člena ne smejo predčasno prekiniti karantene. Te osebe morajo opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR takoj po vstopu v Republiko Slovenijo ter peti in deseti dan po napotitvi v karanteno na domu. Test PCR je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
V Odloku o dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 185/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
Osebe, ki so iz držav iz prvega odstavka novega 7.a člena odloka vstopile v Republiko Slovenijo v obdobju 14 dni pred uveljavitvijo tega odloka, morajo o tem obvestiti številko za interventne klice 113 in se napotijo v karanteno na domu za deset dni od datuma vstopa v Republiko Slovenijo. Te osebe morajo opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR takoj po obvestilu iz prejšnjega stavka in na zadnji dan karantene na domu, karantene pa ne glede na peti odstavek 6. člena tega odloka ne smejo predčasno prekiniti.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-76/2021
Ljubljana, dne 1. decembra 2021
EVA 2021-1711-0105
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost