Uradni list

Številka 187
Uradni list RS, št. 187/2021 z dne 1. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 187/2021 z dne 1. 12. 2021

Kazalo

3711. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A), stran 11007.

  
Na podlagi devetega odstavka 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 107. ter 162. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 18. novembra 2021 sprejel
S P R E M E M B E   P R O R A Č U N A 
Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) 
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije za leto 2022 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022 se določa v naslednjih zneskih:
Ta proračun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2022.
Št. 411-02/21-7/81
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EPA 2154-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost