Uradni list

Številka 186
Uradni list RS, št. 186/2021 z dne 30. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 186/2021 z dne 30. 11. 2021

Kazalo

3710. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve, stran 11004.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. novembra 2021 sprejel
S K L E P 
1. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na območje, ki obsega nepremičnine – dele parcel št. 674/16, 674/4 in 674/7, vse k.o. 2304 Nova Gorica, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/18 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 31/20) (v nadaljevanju: OPN) nahajajo v enoti urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) NG-25/01 z namensko rabo CU – območje centralnih dejavnosti, za katero velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 57/09, popravek 67/09, v nadaljevanju OPPN).
2. 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnje točke se, za namen izvedbe investicije – izgradnje zunanjega avditorija k objektu SNG Nova Gorica, dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v OPPN in sicer tako, da se:
a) namesto pogojev drugega odstavka 7. člena OPPN, ki določajo kapaciteto, program, maksimalne gabarite in višinske kote stavbe avditorija in namesto pogojev 24. člena OPPN, ki določajo maksimalna odstopanja od gabaritov objektov, upošteva naslednje pogoje:
»Zunanji avditorij gledališča kapacitete do 619 gledalcev je namenjen prireditvam na prostem v poletnem času. Prostor pod avditorijem se, poleg umestitve javnih sanitarij, ki funkcionirajo neodvisno od dvorane in so namenjene tudi obiskovalcem parka, uporabi za sekundarni program avditorija in gledališča (ne za obiskovalce) glede na bodoče potrebe (npr.: tehnični prostori za avditorij, skladišče, maskirnica, garderobe, sanitarije …). Poleg dvorane je lokal s teraso.
– maksimalna širina in dolžina tlorisa osnovnega dela avditorija (brez klančin, stopnic v kletne etaže in dostopov, brez zunanje ureditve) stavbe sta 36 m in 34 m.
– osnovni del avditorija ter ostali deli (razlika v dimenzijah zaradi ločnega poteka fasade gledališča, klančine, stopnice, zunanja ureditev …) morajo biti locirani znotraj območja LP, ki je določeno na strani 7 elaborata lokacijske preveritve (Avditorij SNG Nova Gorica, izdelovalec Studio Črta, arhitekt Blanka Šuler s.p. Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, št. LP 03/2021, september 2021.
– vzhodni del avditorija mora biti ločno oblikovan.
– lokal s teraso je višinsko prilagojen nivoju zunanjega terena na strani parka.
– maksimalna višina stavbe (višina pomične strehe avditorija) je 10,00 m nad nivojem zunanjega terena na strani parka, višina zgornjega nivoja avditorija (streha nad pomožnimi prostori avditorija) max. 8,20 m nad nivojem zunanjega terena na strani parka.
– parcelacijo za potrebe gradnje avditorija je dopustno prilagoditi zgoraj navedenim pogojem glede gabaritov avditorija.«
b) namesto pogojev prvega odstavka 9. člena OPPN, ki določajo umestitev in potrebno število parkirnih mest za programe OPPN in namesto pogojev 23. člena OPPN, ki gradnjo posameznih objektov pogojujejo z izgradnjo ustreznega števila parkirnih mest v podzemnih garažah, se upošteva naslednje pogoje:
»Za potrebe gradnje avditorija se načina zagotavljanja parkirnih mest ne preverja, parkiranje se ureja skladno z zaključki in ukrepi iz Mobilnostnega načrta za zunanji avditorij Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica (PROVIA d.o.o., Kranjska cesta 24, 4202 Naklo, št. elaborata PR541-STU-P, april 2021).«
3. 
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je ID 2627.
4. 
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0009/2021-48
Nova Gorica, dne 18. novembra 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti