Uradni list

Številka 185
Uradni list RS, št. 185/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 185/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3694. Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 10928.

  
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 19. člena ter 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21, 144/21, 149/21 in 177/21) se za 7. členom doda nov, 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena tega odloka in prvi odstavek prejšnjega člena se v karanteno na domu za deset dni napoti oseba, ki ima prebivališče v državi ali na območju z zaznano različico virusa SARS-CoV-2 z oznako B.1.1.529 ali se je v zadnjih 14 dnevih pred vstopom v Republiko Slovenijo zadrževala v tej državi ali na tem območju. Seznam držav ali območij objavi NIJZ na svoji spletni strani.
(2) Če je oseba iz prejšnjega odstavka tujec brez prebivališča v Republiki Sloveniji, se ji vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(3) Ne glede na peti odstavek 6. člena tega odloka osebe iz prvega odstavka tega člena ne smejo predčasno prekiniti karantene. Naslednji dan po izteku karantene se mora oseba iz prvega odstavka tega člena testirati na virus SARS-CoV-2 s testom PCR. Test PCR je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Osebe, ki so iz držav ali območij iz prvega odstavka novega 7.a člena odloka vstopile v Republiko Slovenijo v obdobju 14 dni pred uveljavitvijo tega odloka, morajo o tem obvestiti številko za interventne klice 113 in se napotijo v karanteno na domu za deset dni. Zanje se uporablja tretji odstavek novega 7.a člena odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-75/2021
Ljubljana, dne 26. novembra 2021
EVA 2021-1711-0103
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost