Uradni list

Številka 185
Uradni list RS, št. 185/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 185/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3693. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 10927.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) in v zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
1. člen 
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21) se v 3. členu v tretjem odstavku 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. uporabnikom storitev dostave blaga ali prevzema poštnih pošiljk v dostavi naslovniku.«.
2. člen 
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko učenci in dijaki s posebnimi potrebami, ki samotestiranja iz zdravstvenih razlogov ali ovir oziroma motenj ne morejo izvesti v vzgojno-izobraževalnem zavodu, samotestiranje izvedejo v domačem okolju.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za osebe iz tega člena, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje iz tega člena, se šteje, da za udeležbo v glasbeni šoli, obšolskih dejavnostih in pri kolektivnem uresničevanju verske svobode izpolnjujejo pogoj PCT.«.
3. člen 
V 10. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Osebe iz prvega odstavka in prve alineje drugega odstavka 3. člena tega odloka, ki nimajo stalnega ali začasnega prebivališča na območju Republike Slovenije, stroške testiranja s testom HAG krijejo same, razen oseb, ki prebivališča v Republiki Sloveniji nimajo, so pa zaposlene pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ali so diplomatski predstavniki drugih držav, rezidenčno akreditirani v Sloveniji.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku:
– v drugem stavku za besedo »obiskovalcev« dodata vejica in besedilo »z ločenimi vhodi in izhodi«;
– za drugim stavkom doda nov, tretji stavek, ki se glasi: »Območje sejemske dejavnosti na odprtih površinah (premične stojnice v nizu ali skupini) mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni mogoč mimo uradnega vhoda.«.
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob vhodu v lokal ali na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v lokalu ali na prostoru.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pod pogojem iz prejšnjega odstavka je dovoljeno izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač na sejemskih prireditvah na odprtih površinah in na zunanjih premičnih stojnicah.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
V novem četrtem odstavku se besedilo »prejšnji odstavek« nadomesti z besedilom »drugi odstavek tega člena«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-102/2021
Ljubljana, dne 26. novembra 2021
EVA 2021-2711-0216
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti