Uradni list

Številka 182
Uradni list RS, št. 182/2021 z dne 22. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 182/2021 z dne 22. 11. 2021

Kazalo

3595. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2, stran 10639.

  
Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 178/21) se v 2. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena so do odvzema brisa za PCR test brez napotitve upravičeni tudi pacienti, ki pred odvzemom brisa na vpogled predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje), in pacienti, ki izkažejo pozitiven rezultat testa HAG, opravljenega pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki zdravstvene dejavnosti ne opravlja v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: zasebni izvajalci).«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje iz prejšnjega odstavka je:
– fotografija testa HAG za samotestiranje, opravljena v ustreznem časovnem oknu po odvzemu brisa glede na navodila za izvedbo testa, iz katere je razviden datum in čas opravljenega samotestiranja, ter osebna izkaznica ali drug uradni identifikacijski dokument, na katerem so navedeni točni osebni podatki in na katerem fotografija izkazuje imetnikovo podobo (v nadaljnjem besedilu: osebni dokument), ali
– fotografija, iz katere je razvidna prava podoba pacienta, fotografija testa HAG za samotestiranje ter datum in čas opravljenega samotestiranja.
(6) Za potrebe izkazovanja datuma in časa testiranja iz prejšnjega odstavka pacient na test HAG za samotestiranje zapiše datum in čas samotestiranja.
(7) Če pacient nima dokazila iz petega odstavka tega člena, pred odvzemom brisa za test PCR na vpogled predloži test HAG za samotestiranje, zaščiten v neprodušni prosojni zaščiti.
(8) Dokazilo o opravljenem testu pri zasebnem izvajalcu je praviloma zapis v Centralnem registru podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP).«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Javni zdravstveni zavodi zagotovijo vstopno točko in vzpostavijo način naročanja za paciente iz četrtega odstavka tega člena. Način naročanja (kontaktni številki oziroma elektronski naslov in urnik delovanja) objavijo na svoji spletni strani. Na enak način lahko vstopne točke in način naročanja vzpostavijo tudi drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti. Izvajalec odvzame bris za test PCR najpozneje v 24 urah po naročilu pacienta. Pacient dokazilo o samotestiranju iz tega člena predloži na vpogled pri izvajalcu odvzema brisa za test PCR pred samim odvzemom brisa. Izvajalci dokazil o samotestiranju iz tega člena ne smejo hraniti, obdelovati ali od pacientov zahtevati, da jih na kakršenkoli način posredujejo.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-305/2021
Ljubljana, dne 22. novembra 2021
EVA 2021-2711-0219
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost