Uradni list

Številka 179
Uradni list RS, št. 179/2021 z dne 15. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 179/2021 z dne 15. 11. 2021

Kazalo

3526. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 10463.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
1. člen
V Odredbi o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 116/21, 138/21, 155/21, 172/21 in 177/21) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalci, ki jih minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), s sklepom določi za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19, dnevno zagotovijo zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material).
(2) Izvajalec, ki izvaja bolnišnično zdravstveno dejavnost in nima hospitaliziranih pacientov, obolelih za COVID-19, in izvajalec, ki opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni, se vključuje v zagotavljanje zmogljivosti iz prejšnjega odstavka.
(3) Izvajalci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka za namen zagotavljanja zadostnega števila kadra za zagotavljanje zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19, ki se zdravijo pri izvajalcih iz prvega odstavka tega člena, na podlagi 55. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl. US) in 32. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) glede na izkazane potrebe na nacionalni ravni razporedijo kader, ki je strokovno usposobljen za vključevanje v aktivnosti iz tega člena.
(4) Izvajalci zdravstvene dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena za namen zagotavljanja zmogljivosti iz prvega odstavka tega člena prekinejo izvajanje vseh zdravstvenih storitev, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev. Če kljub razporeditvi ustrezno usposobljenega kadra za namen zagotavljanja zadostnega števila kadra za zagotavljanje zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19 na podlagi tega člena, izvajalci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega stavka še vedno razpolagajo s kadrovskimi zmogljivostmi za izvajanje zdravstvenih storitev tudi s stopnjo nujnosti hitro in redno, lahko izvajajo te zdravstvene storitve.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-296/2021
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
EVA 2021-2711-0215
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost