Uradni list

Številka 177
Uradni list RS, št. 177/2021 z dne 11. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 177/2021 z dne 11. 11. 2021

Kazalo

3481. Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 10388.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen
V Odredbi o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 116/21, 138/21, 155/21 in 172/21) se v 2. členu v prvi alineji za besedo »SARS-CoV-2,« doda besedilo »tako da se odvzem brisa izvede najpozneje v 12 urah od naročila, po potrebi tudi v okviru dežurne službe tega izvajalca,«.
2. člen 
V 3. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Izvajalec, ki izvaja bolnišnično zdravstveno dejavnost in nima hospitaliziranih pacientov, obolelih za COVID-19, se ustrezno vključuje v zagotavljanje zmogljivosti iz prejšnjega odstavka.
(3) Izvajalci iz prvega in drugega odstavka tega člena za namen zagotavljanja zmogljivosti iz prvega odstavka tega člena sproti prilagajajo število zdravstvenih storitev in po potrebi prekinejo izvajanje zdravstvenih storitev, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-289/2021
Ljubljana, dne 11. novembra 2021
EVA 2021-2711-0211
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost