Uradni list

Številka 149
Uradni list RS, št. 149/2021 z dne 16. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 149/2021 z dne 16. 9. 2021

Kazalo

2884. Odredba o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19, stran 8368.

  
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
S to odredbo se kot ogrožena območja, na katera se lahko prenese nalezljiva bolezen COVID-19 in na katerih so možnosti za širjenje okužbe z navedeno nalezljivo boleznijo, določijo:
– javni zdravstveni zavodi, ki izvajajo zdravstveno dejavnost na primarni, sekundarni in terciarni ravni,
– domovi za starejše iz 50. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO; v nadaljnjem besedilu: ZSV),
– posebni socialno varstveni zavodi za odrasle iz 51. člena ZSV,
– varstveno delovni centri iz 52. člena ZSV, ki opravljajo tudi institucionalno varstvo odraslih duševno in telesno prizadetih oseb v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZSV,
– socialno varstveni zavodi za usposabljanje iz 54. člena ZSV in
– zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni domovi iz zakona, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.
2. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-241/2021/5
Ljubljana, dne 15. septembra 2021
EVA 2021-2711-0177
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost