Uradni list

Številka 149
Uradni list RS, št. 149/2021 z dne 16. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 149/2021 z dne 16. 9. 2021

Kazalo

2883. Odredba o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči, stran 8367.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči 
1. člen 
S to odredbo se določa začasna vključitev izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujnih prevozov pacientov v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19).
2. člen 
Izraz »izvajalec prevozov pacientov«, uporabljen v tej odredbi, pomeni izvajalca, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje nenujnih prevozov iz 4. člena Pravilnika o prevozih pacientov (Uradni list RS, št. 107/09, 31/10 in 81/15) in ima sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS).
3. člen 
(1) Vsi izvajalci prevozov pacientov zagotovijo vsaj 20 % svojih zmogljivosti za izvajanje nujnih prevozov pacientov, obolelih za COVID-19.
(2) Koordinacijo dela izvajalcev prevozov pacientov in aktivacijo ekip izvaja dispečerska služba zdravstva (v nadaljnjem besedilu: DSZ).
(3) DSZ izvaja koordinacijo dela iz prejšnjega odstavka tako, da določi mesečni razpored obveznosti izvajalcev prevozov pacientov v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4) Aktivacijo ekip izvaja DSZ v skladu s Slovenskim indeksom za nujno medicinsko pomoč.
(5) DSZ vodi evidenco vključevanja izvajalcev prevozov pacientov in izvedenih storitev, kar je podlaga za povračilo stroškov izvajalcem prevozov pacientov.
4. člen 
Minister, pristojen za zdravje, preverja utemeljenost ukrepov iz te odredbe na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2021.
Št. 0070-237/2021
Ljubljana, dne 16. septembra 2021
EVA 2021-2711-0174
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost