Uradni list

Številka 149
Uradni list RS, št. 149/2021 z dne 16. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 149/2021 z dne 16. 9. 2021

Kazalo

2880. Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, stran 8366.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
1. člen 
V Odloku o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21 in 146/21) se v 1. členu črta drugi odstavek.
2. člen 
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prejšnji člen se dovoli zbiranje nad 50 ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, če udeleženci, razen oseb, ki so mlajše od 15 let, izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT), kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja način izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Organizator javne prireditve ali javnega shoda iz prejšnjega odstavka ob vstopu na prireditev oziroma shod preverja, ali udeleženci prireditve oziroma shoda izpolnjujejo pogoj PCT iz prejšnjega odstavka. Osebi, ki tega pogoja ne izpolnjuje, udeležbe na prireditvi oziroma shodu ne dovoli. Organizator mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence prireditve oziroma shoda, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na prireditvi oziroma shodu. Če organizator prireditve ali shoda preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT ne zagotavlja sam, mora preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT zagotoviti z varnostnikom v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje.«.
Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-67/2021
Ljubljana, dne 16. septembra 2021
EVA 2021-1711-0082
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost