Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2021 z dne 31. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2021 z dne 31. 8. 2021

Kazalo

2804. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek, stran 8187.

  
Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek (Uradni list RS, št. 72/06 in 49/09) se v 6. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pogoji za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek so:
1. Ustrezno izobraženo in usposobljeno medicinsko in drugo osebje:
– vsaj ena tretjina redno zaposlenih zdravnikov mora opravljati raziskovalno delo;
– vsaj deset redno zaposlenih zdravnikov oziroma drugih zdravstvenih delavcev, med katerimi mora imeti vsaj eden naziv visokošolskega učitelja (redni profesor, izredni profesor, docent), znanstvenega delavca (znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec, znanstveni sodelavec) ali višjega svetnika;
– predstojnik klinike ali kliničnega inštituta mora biti redno zaposlen vsaj 80 % in mora imeti naziv visokošolskega učitelja ali višjega svetnika s področja delovanja klinike ali kliničnega inštituta;
– predstojnik kliničnega oddelka mora biti redno zaposlen vsaj 80 % in mora imeti naziv visokošolskega učitelja, višjega svetnika ali svetnika s področja delovanja kliničnega oddelka.
2. Materialne zmogljivosti:
– prostorske zmogljivosti za izobraževalno, strokovno in raziskovalno delo;
– oprema za izobraževalno, strokovno in raziskovalno delo.
3. Odprtost v mednarodni prostor:
– sklenjene pogodbe ali dogovori z institucijami v drugih državah oziroma z mednarodnimi organizacijami na strokovnem, izobraževalnem in raziskovalnem področju.
4. Pogoji za opravljanje strokovnega dela.
5. Pogoji za opravljanje strokovno-organizacijskega dela.
6. Pogoji za opravljanje izobraževalnega dela.
7. Pogoji za opravljanje znanstveno-raziskovalnega dela.«.
2. člen 
V 11. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Komisija ali ministrstvo lahko za pomoč pri vrednotenju in izdelavi ocene zaprosi vrhunske slovenske strokovnjake različnih specialnosti, različna strokovna telesa, institucije in razširjene strokovne kolegije.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-158/2021
Ljubljana, dne 27. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0118
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti