Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2021 z dne 30. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2021 z dne 30. 8. 2021

Kazalo

2802. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, stran 8185.

  
Na podlagi četrtega odstavka 9. člena in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 in 66/19) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09) se v 1. členu besedilo »(Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 79/08 in 5/09; v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-2)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 79/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-2)«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku v šesti alineji podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »razen pri javnih zavodih – lekarnah, če izvzem teh sredstev, vključno ob uporabi ene od možnosti priznavanja odhodkov iz 27. člena ZDDPO-2, vpliva na trgovino med državami članicami in izkrivlja ali bi lahko izkrivljal konkurenco;«.
V sedmi alineji se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen pri javnih zavodih – lekarnah, če izvzem teh sredstev, vključno ob uporabi ene od možnosti priznavanja odhodkov iz 27. člena ZDDPO-2, vpliva na trgovino med državami članicami in izkrivlja ali bi lahko izkrivljal konkurenco.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova, tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Šteje se, da izvzem sredstev iz šeste in sedme alineje prvega odstavka tega člena, vključno ob uporabi ene od možnosti priznavanja odhodkov iz 27. člena ZDDPO-2, vpliva na trgovino med državami članicami in izkrivlja ali bi lahko izkrivljal konkurenco, če je zaradi njune uporabe razlika v davku pri zavezancu višja od zneska 200.000 eurov v kateremkoli obdobju treh zaporednih proračunskih let.
(4) Če zavezanec presega znesek in izpolni pogoj iz prejšnjega odstavka, mora sredstva iz šeste in sedme alineje prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: sredstva), zaradi katerih presega znesek iz prejšnjega odstavka, vključiti v davčno osnovo kot pridobitne dohodke v skladu s tem pravilnikom in ZDDPO-2, pri tem pa ne sme priti do dvakratne vključitve sredstev. Zavezanec sredstva vključi v davčno osnovo davčnega obdobja, v katerem presega znesek in izpolni pogoj. Zavezanec v davčno osnovo vključi le sredstva davčnega obdobja, v katerem presega znesek, v delu, ki povzročijo preseganje zneska iz prejšnjega odstavka.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2022.
Št. 007-597/2021/21
Ljubljana, dne 23. avgusta 2021
EVA 2021-1611-0042
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti