Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2021 z dne 23. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2021 z dne 23. 8. 2021

Kazalo

2761. Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake, stran 8093.

  
Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21 in 132/21) minister za zdravje v soglasju z ministrico za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se za izvajanje samotestiranja na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom za učence in dijake (v nadaljnjem besedilu: samotestiranje) natančneje določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe samotestiranja.
(2) Samotestiranje je presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomatskih učencev in dijakov ter učencev in dijakov v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
2. člen 
(1) Samotestiranje izvedejo učenci 7., 8. in 9. razreda ter dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo. Samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.
(2) Samotestiranje je za osebe iz prejšnjega odstavka brezplačno.
(3) Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih.
(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena izvajajo samotestiranje na domu, v zavodu namestitve oziroma v domu za učence in dijake. Osebi iz prvega odstavka tega člena pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih pridobi oziroma njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.
(5) Samotestiranja ne izvedejo osebe iz prvega odstavka tega člena, ki so prebolele nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka simptomov te nalezljive bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tiste, ki so bile cepljene in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev.
3. člen 
Pogoj za samotestiranje doma je, da se oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena počuti zdrava in brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena oziroma njeni starši ali zakoniti zastopniki obvestiti njenega izbranega osebnega zdravnika. V primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika je o razlogih iz prejšnjega stavka treba obvestiti dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča izbranega osebnega zdravnika v nujnih primerih (v nadaljnjem besedilu: dežurna služba).
4. člen 
(1) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju oseba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika oziroma njeni starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo njenega izbranega osebnega zdravnika ali, v primeru njegove odsotnosti, dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) v kraju bivanja.
(2) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik osebe iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ali, v primeru njegove odsotnosti, dežurna služba napoti osebo iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika na testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje s testom PCR na kontaktni točki zdravstvenega doma za testiranje s testom PCR v kraju bivanja dogovori oseba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika oziroma njeni starši ali zakoniti zastopniki.
(3) Oseba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so predvidena za ta namen.
(4) O pozitivnem rezultatu testa PCR oseba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika oziroma njeni starši ali zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj) oziroma osebo, ki jo pooblasti ravnatelj, in izbranega osebnega zdravnika osebe iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika oziroma, v primeru njegove odsotnosti, dežurno službo.
(5) V primeru negativnega rezultata testa PCR se oseba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika lahko udeleži pouka oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.
5. člen 
(1) Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu ravnatelj ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredeli tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte osebe iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ter druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(2) Ravnatelj oziroma oseba, ki jo pooblasti, obvesti prepoznane kontakte osebe iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika in spremlja epidemiološko situacijo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
6. člen 
(1) Odpadke pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljene robčke, testne materiale) in odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za smeti (v nadaljnjem besedilu: vreča) in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači. Po odlaganju v vrečo se odpadkov ne dotika.
(2) Vrečo je treba namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki se ne odpira.
(3) Vrečo z odpadki je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2021.
Št. 0070-214/2021
Ljubljana, dne 23. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0158
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 
 
Soglašam! 
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti