Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2021 z dne 23. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2021 z dne 23. 8. 2021

Kazalo

2759. Pravilnik o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, stran 8091.

  
Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21 in 132/21) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe
1. člen 
S tem pravilnikom se določa obveznost izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja za osebe, ki delajo pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki opravljajo socialno varstveno dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, v projektih socialne aktivacije in v projektih večnamenskih romskih centrov (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), pri katerih zaradi dela z uporabniki oziroma strankami obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: posebni programi za socialno varstvo).
2. člen 
(1) Osebe iz prejšnjega člena se morajo pred začetkom opravljanja dela pri izvajalcih udeležiti testiranja na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: testiranje) v okviru posebnega programa za socialno varstvo, in sicer najmanj vsakih sedem dni.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v organizacijski enoti izvajalca, kjer se je pojavila okužba z virusom SARS-CoV-2, testiranje oseb iz prejšnjega člena izvaja na tri dni, in sicer od pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi z virusom SARS-CoV-2 pri izvajalcu. Ne glede na prejšnji stavek se v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva, testiranje izvaja na ravni celotnega zavoda oziroma koncesionarja.
3. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen testiranje ni obvezno za osebe, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je testiranje obvezno za osebe iz 1. člena tega pravilnika, ki imajo prisotne znake okužbe dihal, druge simptome ali znake nalezljive bolezni COVID-19 ali pozitivno epidemiološko anamnezo.
4. člen 
Izvajalec določi pooblaščeno osebo, ki se ji sporočijo negativni rezultati testiranj, izvedeni v okviru posebnega programa za socialno varstvo.
5. člen 
Potrebo po izvajanju posebnega programa za socialno varstvo ugotavlja minister, pristojen za zdravje, na podlagi strokovnih mnenj.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe (Uradni list RS, št. 90/21 in 106/21).
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-216/2021
Ljubljana, dne 23. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0156
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost