Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2021 z dne 23. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2021 z dne 23. 8. 2021

Kazalo

2758. Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, stran 8091.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi z 31. in 39. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) in Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21 in 132/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu 
1. člen
V Odloku o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/21) se v 2. členu za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pogoja iz prvega odstavka tega člena ni treba izpolnjevati osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-35/2021
Ljubljana, dne 23. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0108
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost