Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2021 z dne 20. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2021 z dne 20. 8. 2021

Kazalo

2752. Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, stran 8085.

  
Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
Z namenom zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 se s tem odlokom začasno omeji ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na območju Republike Slovenije.
2. člen 
(1) Pod pogojem, da zaposleni oziroma druge osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom in imajo s potrošniki neposreden stik, v dejavnostih, navedenih v tem odstavku, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom opravljajo le zaposleni in druge osebe, ki imajo negativni rezultat testa, je dovoljeno opravljanje naslednjih dejavnosti:
1. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura),
2. nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
3. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
4. obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo,
5. sejemska dejavnost,
6. kongresna dejavnost,
7. gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
8. nastanitvene storitve,
9. storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.
(2) V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(3) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja v zunanjih prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, v kolikor je zagotovljena razdalja najmanj 3 metre med robovi miz.
(4) Pogoj iz drugega odstavka tega člena ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v prostorih iz drugega odstavka tega člena.
(5) Osebam iz prvega odstavka tega člena testiranja ni treba opraviti, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(6) Testiranje iz prvega odstavka tega člena je ustrezno, če je opravljeno v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
3. člen 
(1) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljeno pod pogoji iz prejšnjega, tega in 4. člena tega odloka.
(2) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač je potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu v prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo.
(3) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač se smiselno upoštevajo higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) pri izvajanju gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
4. člen 
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom,
– uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in
– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
(2) Ne glede na odlok, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, uporaba zaščitnih mask ni obvezna za potrošnike, ki so v prostorih iz drugega odstavka 2. člena tega odloka in izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(3) Ponudniki blaga in storitev zagotovijo spoštovanje pogoja iz drugega in petega odstavka 2. člena (v nadaljnjem besedilu: PCT), pri čemer se pogoj (PCT) preveri že pred vstopom v prostor iz drugega odstavka 2. člena. Ponudniki blaga in storitev morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje pogoja (PCT) obvezno v prostorih iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.
(4) Pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošnikom se smiselno upoštevajo higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(5) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim ter drugim osebam, ki za njih na drugi podlagi izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, v dejavnostih navedenih v prvem odstavku 2. člena, zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma priporočil iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena ter prvega odstavka 2. člena tega odloka.
(6) Ponudniki blaga in storitev zagotovijo upoštevanje pogojev iz prvega in tretjega odstavka tega člena, 9. točke prvega odstavka, drugega in tretjega odstavka 2. člena in iz prejšnjega člena tega odloka.
(7) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.
(8) Ne glede na 1. člen tega odloka se omejitve ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji iz tega odloka ne upoštevajo, če je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom urejeno v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
5. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 129/21).
7. člen 
Ta odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.
Št. 00726-37/2021
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
EVA 2021-2130-0048
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost