Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2021 z dne 20. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2021 z dne 20. 8. 2021

Kazalo

2748. Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, stran 8082.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi z 31. in 39. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) ter Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določajo začasni pogoji za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.
2. člen 
(1) Osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedilu: vzgojno-izobraževalni zavod), morajo za opravljanje svoje dejavnosti izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (v nadaljnjem besedilu: test HAG) v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, v katerem opravljajo svojo dejavnost, oziroma v prostorih, ki jih določi predstojnik vzgojno-izobraževalnega zavoda.
(3) Za učence in dijake se v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, izvaja samotestiranje.
(4) Pogoj iz prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom.
3. člen 
Izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega člena preverja predstojnik vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma oseba, ki jo on pooblasti.
4. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.
Št. 00727-33/2021
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0105
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti