Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2021 z dne 13. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2021 z dne 13. 8. 2021

Kazalo

2718. Odredba o načinu izvedbe cepljenja proti COVID-19, stran 7995.

  
Na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o načinu izvedbe cepljenja proti COVID-19 
1. člen 
Ta odredba določa način izvedbe cepljenja proti COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: cepljenje), in sicer termine cepljenja, objavo urnika cepljenja, aktivno vabljenje upravičenih oseb in ravnanje pri kontraindikacijah pri cepljenju.
2. člen 
(1) Cepilni centri zagotovijo cepljenje najmanj v obsegu:
– eno uro na dan na vsak pogodbeni tim družinske medicine,
– 0,5 ure na dan na vsak pediatrični tim na primarni ravni zdravstvene dejavnosti,
– vsaj enkrat na teden v popoldanskih urah po 15.00.
(2) Cepilni centri lahko zagotovijo cepljenje tudi tako, da le en pogodbeni tim družinske medicine in en pediatrični tim na primarni ravni zdravstvene dejavnosti opravi cepljenje v obsegu, ki je vsota ur vseh timov iz prejšnjega odstavka.
(3) Cepilni centri zagotovijo, da pogodbeni izvajalec, ki je koncesionar, opravlja cepljenje najmanj v obsegu, ki je določen v tem členu.
3. člen 
Cepilni centri na svojih spletnih straneh objavijo urnik cepljenja, ki vsebuje navedbo, da gre za cepljenje, ter dan v tednu in uro cepljenja.
4. člen 
(1) Tim družinske medicine k cepljenju aktivno vabi vse svoje opredeljene zavarovane osebe, da bi se zagotovila čim višja ali popolna precepljenost oseb, starejših od 18 let.
(2) Cepilni center k cepljenju vabi vse osebe s svojega področja, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, da bi se zagotovila precepljenost iz prejšnjega odstavka.
5. člen 
(1) Kontraindikacije za cepljenje zaradi zdravstvenih razlogov osebe ugotavlja izbrani osebni zdravnik, pediater ali lečeči specialist v skladu s Priporočilom za cepljenje proti COVID-19 z dne 9. 8. 2021, ki ga je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje in je objavljen na spletni strani: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_psc_apr_2021.pdf.
(2) Osebi, pri kateri so ugotovljene kontraindikacije za cepljenje iz prejšnjega odstavka, izbrani osebni zdravnik, pediater ali lečeči specialist izda zdravniško potrdilo, ki vsebuje:
1. naziv izvajalca zdravstvene dejavnosti,
2. številka potrdila,
3. osebno ime osebe in njen datum rojstva ter bivališče,
4. namen izdaje potrdila z navedbo, da gre za ugotovljeno kontraindikacijo za cepljenje,
5. osnovne anamnestične podatke in podatke o rezultatu zdravniškega pregleda ter mnenje v zvezi z namenom uporabe zdravniškega potrdila,
6. kraj in datum izdaje potrdila ter
7. podpis izbranega osebnega zdravnika, pediatra ali lečečega specialista in žig.
6. člen 
Izvajalci cepljenja iz te odredbe pri opravljanju cepljenja ravnajo v skladu s predpisom, ki ureja potrdila, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-202/2021
Ljubljana, dne 12. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0147
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 
 

AAA Zlata odličnost