Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2021 z dne 13. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2021 z dne 13. 8. 2021

Kazalo

2712. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, stran 7990.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo začasne omejitve pri izvajanju športnih programov in športnih tekmovanj.
2. člen 
(1) Proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) je dovoljen vsem športnikom, kot jih določa ZŠpo-1.
(2) Dovoljena je športno rekreativna dejavnost.
3. člen 
Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu.
4. člen 
(1) Dovoljeno je izvajanje športnih tekmovanj.
(2) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza ali organizator športnega tekmovanja imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
(3) Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in gledalci se tekmovanj lahko udeležijo, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(4) Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati tudi strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost iz 2. člena tega odloka, ter izvajalci programov usposabljanj iz prejšnjega člena, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(5) Pogoji za športnike, organizacijsko osebje in gledalce športnih tekmovanj iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za osebe, ki še niso dopolnile 15 let, če se tekme udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.
(6) Organizator športnega tekmovanja iz prvega odstavka tega člena mora s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce o pogojih iz tega člena, ki so potrebni za udeležbo na športnih tekmovanjih.
(7) Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za udeležbo na tekmovanjih izvaja organizator športnega tekmovanja. Pri tem mora vzpostaviti neposredno preverjanje pogojev že ob vstopu na športno tekmovanje.
5. člen 
Za izvajanje športnih dejavnosti, ki so dovoljene s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi iz 67. člena ZŠpo-1.
6. člen 
(1) Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporablja odlok, ki določa uporabo zaščitne maske.
(2) Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).
7. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta odlok začne veljati 16. avgusta 2021 in velja do vključno 22. avgusta 2021.
Št. 00727-32/2021
Ljubljana, dne 13. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0102
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost