Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2021 z dne 13. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2021 z dne 13. 8. 2021

Kazalo

2708. Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, stran 7986.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
1. člen 
(1) S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.
(2) Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.
2. člen 
(1) Začasno je prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.
3. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen se dovoli zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, pri čemer se zaradi epidemioloških razmer število oseb na odprtih površinah omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar največ 100 udeležencev. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(2) Ne glede na prejšnji člen in prejšnji odstavek se zaradi epidemioloških razmer dovoli zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, v zaprtih prostorih ali nad 100 udeležencev na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(3) Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja iz prejšnjega odstavka ne velja za udeležence, ki še niso dopolnili 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo udeleženi na javni prireditvi ali javnem shodu.
(4) Organizator javne prireditve ali javnega shoda iz drugega odstavka tega člena ob vstopu na prireditev oziroma shod preverja, ali udeleženci prireditve oziroma shoda izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja iz drugega odstavka tega člena. Osebi, ki tega pogoja ne izpolnjuje, udeležbe na prireditvi oziroma shodu ne dovoli. Organizator mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence prireditve oziroma shoda, da je izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja iz drugega odstavka tega člena obvezno za udeležbo na prireditvi oziroma shodu. Če organizator prireditve ali shoda preverjanja izpolnjevanja tega pogoja ne zagotavlja sam, mora preverjanje izpolnjevanja pogoja zagotoviti z varnostnikom v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje.
(5) Organizator javne prireditve ali javnega shoda na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.
4. člen 
Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.
5. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
6. člen 
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzorujejo tudi Policija in občinska redarstva v okviru svojih pristojnosti.
(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo Policije.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odlok začne veljati 16. avgusta 2021 in velja do vključno 22. avgusta 2021.
Št. 00717-59/2021
Ljubljana, dne 13. avgusta 2021
EVA 2021-1711-0075
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost