Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2021 z dne 29. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2021 z dne 29. 7. 2021

Kazalo

2642. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov v Občini Idrija, stran 7724.

  
Na podlagi 154. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO), 15. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) in 3. člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija (Uradni list RS, št. 82/01, 81/13 in 70/16) je Občinski svet Občine Idrija na 1. dopisni seji dne 19. 7. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov v Občini Idrija 
1. člen 
V Pravilniku o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 108/21) se v prvi alineji prvega odstavka 6. člena za besedo »župan« doda besedilo », ki ga sprejme na podlagi mnenja Odbora za gospodarske dejavnosti,«.
2. člen 
V drugem odstavku 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov v Občini Idrija se besedilo »Odbor za gospodarske dejavnosti« nadomesti z besedilom »Župan, na podlagi mnenja Odbora za gospodarske dejavnosti,«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Idrija, dne 19. julija 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost