Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2021 z dne 27. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2021 z dne 27. 7. 2021

Kazalo

2632. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri, stran 7710.

  
Na podlagi petega odstavka 19. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 in 66/19) in 143. člena v zvezi s petim odstavkom 43. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri 
1. člen
V Pravilniku o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/06 in 52/07) se v 1. členu v drugem odstavku besedilo »(Uradni list RS, št. 117/06)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19)«.
2. člen 
V 5. členu se za tretjim odstavkom dodata nova, četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Zavezanec, ki nima svoje kreditne ocene in pripada skupini podjetij, za namene ugotavljanja pribitka na kreditno oceno lahko uporabi kreditno oceno skupine podjetij, ki ji pripada.
(5) Za drugo metodologijo iz tretjega odstavka tega člena, ki jo je mogoče enolično prevesti v kreditno oceno po metodologiji Standard & Poor's se uporablja prevajalna preglednica, ki je določena v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen 
Doda se nova Priloga, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-568/2021/12
Ljubljana, dne 23. julija 2021
EVA 2021-1611-0041
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost