Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2021 z dne 22. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2021 z dne 22. 7. 2021

Kazalo

2567. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, stran 7467.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
1. člen 
V Odloku o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 96/21, 101/21, 104/21, 109/21 in 114/21) se v 3. členu v drugem odstavku:
– 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,«;
– v 2. točki v prvi alineji besedilo »COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna« nadomesti z besedilom »Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Organizator javne prireditve ali javnega shoda iz drugega odstavka tega člena ob vstopu na prireditev oziroma shod preverja, ali udeleženci prireditve oziroma shoda izpolnjujejo pogoje iz drugega, tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena. Osebi, ki teh pogojev ne izpolnjuje, udeležbe na prireditvi oziroma shodu ne dovoli. Organizator mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence prireditve oziroma shoda, da je izpolnjevanje pogoja iz drugega, tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena obvezno za udeležbo na prireditvi oziroma shodu. Če organizator prireditve ali shoda preverjanja izpolnjevanja pogojev iz drugega, tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena ne zagotavlja sam, mora preverjanje izpolnjevanja pogojev iz drugega, tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena zagotoviti z varnostnikom v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
2. člen 
V 7. členu se besedilo »25. julija 2021« nadomesti z besedilom »1. avgusta 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-57/2021
Ljubljana, dne 22. julija 2021
EVA 2021-1711-0073
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost